Home | Artikel | Voorstel vereenvoudiging EG-richtlijnen jaarrekening
  • Tijdschrift controlling

    Maximale meerwaarde voor financiële professionals
  • Over SALARISADMINISTRATIE

    Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

Voorstel vereenvoudiging EG-richtlijnen jaarrekening

Deel dit op LinkedIn!
12-01-2012 -

Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd om de vierde en zevende EG-richtlijn aan te passen. Deze richtlijnen geven kaders voor de nationale wetgeving inzake de jaarrekening respectievelijk de geconsolideerde jaarrekening. Een van de doelstellingen van de aanpassingen is om de administratieve lasten voor kleine ondernemingen te verlichten.De aanpassing van de richtlijnen is een aanvulling op de voorstellen inzake 'micro-ondernemingen'. Dit zijn ondernemingen met minder dan tien werknemers, een balanstotaal van minder dan 350.000 euro en een omzet lager dan 700.000 euro. Voor deze ondernemingen wordt de publicatieplicht beperkt tot een beknopte balans, en gelden enige vereenvoudigingen voor de waarderingsgrondslagen.

Grensbedragen
De grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen zullen ongeveer veertien procent hoger zijn dan de huidige grenzen. De vraag is wel of deze verhoging tegen de tijd dat deze voorstellen uiteindelijk hebben geleid tot wetswijzigingen, al niet grotendeels is ingehaald door inflatie.

Toelichtingseisen
Voor de toelichtingsvereisten hanteert het voorstel een 'small first'-benadering. Dat wil zeggen dat in plaats van de huidige vrijstellingen ten opzichte van grote ondernemingen er een algemene basis wordt gedefinieerd waarbij grote ondernemingen aanvullende toelichtingen moeten verstrekken. Lidstaten mogen geen aanvullende toelichtingseisen stellen voor kleine ondernemingen. Opvallend is dat de toelichtingen omtrent onzakelijke transacties met verbonden partijen en off-balance regelingen ook voor kleine ondernemingen zullen gelden. De huidige Nederlandse wet geeft hiervoor een vrijstelling voor kleine ondernemingen. Andersom geldt de individuele vermelding van belangen in deelnemingen en groepshoofd dan alleen nog voor (middel)grote ondernemingen.

Vrijstelling
Het voorstel omvat ook een verplichte vrijstelling van consolidatie en accountantscontrole voor kleine ondernemingen. Aangezien dit voorheen al een optie was, en Nederland die opties al gebruikte, leidt dit niet tot een daadwerkelijke verlichting in Nederland. De optionele consolidatievrijstelling voor middelgrote ondernemingen wordt gehandhaafd, maar Nederland heeft die optie (tot nu toe) niet gebruikt.

Verbetering vergelijkbaarheid
Naast vereenvoudigingen wordt ook verbetering van de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen beoogd door het schrappen van enkele waarderingsopties. Hieronder vallen het direct afboeken van goodwill van het eigen vermogen en voorraadwaardering volgens het LIFO-systeem. Beide zijn in Nederland al jaren niet gangbaar meer. Het gebruik van IFRS for SME's zal niet uitdrukkelijk worden opgenomen in de richtlijnen, mede omdat IFRS for SME's niet eenvoudiger lijkt dan de bestaande nationale GAAP's. De begeleidende tekst bij de voorstellen stelt dat lidstaten het gebruik van IFRS for SMEs kunnen toestaan, mits IFRS for SME's wordt aangepast zodat het volledig aan de richtlijnen voldoet. Dit laatste is een opmerkelijke eis, aangezien full IFRS ook niet volledig aan de richtlijnen voldoet, maar wel voor veel Europese ondernemingen verplicht is.

Beperkte gevolgen
Doordat Nederland al veel van de optionele vrijstellingen in de huidige EG-richtlijnen heeft opgenomen, is de relatieve lastenverlichting van dit voorstel voor Nederlandse ondernemingen mogelijk beperkt. Dit kan ook positief worden uitgelegd, omdat de jaarrekeningverplichtingen in Nederland kennelijk al relatief (ten opzichte van Europa) beperkt zijn. De doorlooptijd tot daadwerkelijke toepassing van de voorgestelde wijzigingen kan lang zijn, aangezien na de formele wijziging van de richtlijnen de nationale wetgeving moet worden aangepast, in Nederland BW2 Titel 9.
*
Auteur: dr. B. Kamp RA
*
Dit artikel is eerder gepubliceerd in FenA Actueel


terug artikelarchief doorsturen printbare versie

Artikelarchief

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

opleidingen & congressen

9e Excel Experience Day/5e Excel Expert Class


9e Excel Experience Day/5e Excel Expert Class Op 11 december draait de wereld weer één dag lang om Excel. Verdiep uw kennis en scherp uw vaardigheden aan tijdens de 9e Excel Experience Day. Met vele Excel-topexperts. Wilt u uw kennis en vaardigheden op specifieke terreinen nog meer uitdiepen? Kom dan ook naar de 5e Excel Expert Class op 12 december. Bij deelname aan beide dagen profiteert u van een extra korting!

schrijf nu inmeer opleidingen & congressen

NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel


NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel In dit boek wordt onderzocht of het bijzondere karakter van een projectorganisatie een aangepaste manier van budgetteren vereist. Daarnaast is een budgetteringsprocesmodel ontwikkeld dat optimaal voor projectorganisaties is. Projectorganisaties zijn meestal georganiseerd als matrixorganisaties die zijn opgebouwd uit projectteams en functionele afdelingen. Hoe moet het budgetteringsproces eruit zien om goed aan te sluiten op dergelijke organisaties?

Auteurs: André de Waal en Matthijs van Wijk

meer informatie

Handboek investeren en financieren


Handboek investeren en financieren Investeren lijkt gemakkelijk maar is dat niet. Investeren is een vak apart, hetzelfde geldt voor financieren. Praktijkervaring en theoretische kennis zijn een vereiste. Private equity en kredietverlening zijn beide in de loop der jaren steeds professioneler geworden en redeneren inmiddels volledig vanuit cashflows. Dit boek behandelt van A tot Z de stappen die professionele investeerders en financiers in de dagelijkse praktijk zetten voordat zij een risicopositie nemen in een onderneming. Het boek biedt een theoretische onderbouwing daar waar nodig.
Auteur: Taco Rietveld

meer informatie