Home | Artikel | Voorstel vereenvoudiging EG-richtlijnen jaarrekening
  • Tijdschrift controlling

    Maximale meerwaarde voor financiële professionals
  • Over SALARISADMINISTRATIE

    Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

Voorstel vereenvoudiging EG-richtlijnen jaarrekening

Deel dit op LinkedIn!
12-01-2012 -

Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd om de vierde en zevende EG-richtlijn aan te passen. Deze richtlijnen geven kaders voor de nationale wetgeving inzake de jaarrekening respectievelijk de geconsolideerde jaarrekening. Een van de doelstellingen van de aanpassingen is om de administratieve lasten voor kleine ondernemingen te verlichten.De aanpassing van de richtlijnen is een aanvulling op de voorstellen inzake 'micro-ondernemingen'. Dit zijn ondernemingen met minder dan tien werknemers, een balanstotaal van minder dan 350.000 euro en een omzet lager dan 700.000 euro. Voor deze ondernemingen wordt de publicatieplicht beperkt tot een beknopte balans, en gelden enige vereenvoudigingen voor de waarderingsgrondslagen.

Grensbedragen
De grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen zullen ongeveer veertien procent hoger zijn dan de huidige grenzen. De vraag is wel of deze verhoging tegen de tijd dat deze voorstellen uiteindelijk hebben geleid tot wetswijzigingen, al niet grotendeels is ingehaald door inflatie.

Toelichtingseisen
Voor de toelichtingsvereisten hanteert het voorstel een 'small first'-benadering. Dat wil zeggen dat in plaats van de huidige vrijstellingen ten opzichte van grote ondernemingen er een algemene basis wordt gedefinieerd waarbij grote ondernemingen aanvullende toelichtingen moeten verstrekken. Lidstaten mogen geen aanvullende toelichtingseisen stellen voor kleine ondernemingen. Opvallend is dat de toelichtingen omtrent onzakelijke transacties met verbonden partijen en off-balance regelingen ook voor kleine ondernemingen zullen gelden. De huidige Nederlandse wet geeft hiervoor een vrijstelling voor kleine ondernemingen. Andersom geldt de individuele vermelding van belangen in deelnemingen en groepshoofd dan alleen nog voor (middel)grote ondernemingen.

Vrijstelling
Het voorstel omvat ook een verplichte vrijstelling van consolidatie en accountantscontrole voor kleine ondernemingen. Aangezien dit voorheen al een optie was, en Nederland die opties al gebruikte, leidt dit niet tot een daadwerkelijke verlichting in Nederland. De optionele consolidatievrijstelling voor middelgrote ondernemingen wordt gehandhaafd, maar Nederland heeft die optie (tot nu toe) niet gebruikt.

Verbetering vergelijkbaarheid
Naast vereenvoudigingen wordt ook verbetering van de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen beoogd door het schrappen van enkele waarderingsopties. Hieronder vallen het direct afboeken van goodwill van het eigen vermogen en voorraadwaardering volgens het LIFO-systeem. Beide zijn in Nederland al jaren niet gangbaar meer. Het gebruik van IFRS for SME's zal niet uitdrukkelijk worden opgenomen in de richtlijnen, mede omdat IFRS for SME's niet eenvoudiger lijkt dan de bestaande nationale GAAP's. De begeleidende tekst bij de voorstellen stelt dat lidstaten het gebruik van IFRS for SMEs kunnen toestaan, mits IFRS for SME's wordt aangepast zodat het volledig aan de richtlijnen voldoet. Dit laatste is een opmerkelijke eis, aangezien full IFRS ook niet volledig aan de richtlijnen voldoet, maar wel voor veel Europese ondernemingen verplicht is.

Beperkte gevolgen
Doordat Nederland al veel van de optionele vrijstellingen in de huidige EG-richtlijnen heeft opgenomen, is de relatieve lastenverlichting van dit voorstel voor Nederlandse ondernemingen mogelijk beperkt. Dit kan ook positief worden uitgelegd, omdat de jaarrekeningverplichtingen in Nederland kennelijk al relatief (ten opzichte van Europa) beperkt zijn. De doorlooptijd tot daadwerkelijke toepassing van de voorgestelde wijzigingen kan lang zijn, aangezien na de formele wijziging van de richtlijnen de nationale wetgeving moet worden aangepast, in Nederland BW2 Titel 9.
*
Auteur: dr. B. Kamp RA
*
Dit artikel is eerder gepubliceerd in FenA Actueel


terug artikelarchief doorsturen printbare versie

Artikelarchief

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

NIEUW: Leiderschap in planning & control


NIEUW: Leiderschap in planning & control Een one paper strategy zoals de A3 methodiek doet minder een appel op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog, concludeert Henk Doeleman in zijn proefschrift. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Met minder papier is meer richting, consistentie, samenhang en feedback mogelijk.

Auteur: Henk Doeleman

meer informatie

Van cijfers naar waarden


Van cijfers naar waarden Genomineerd voor managementboek van het jaar

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk vindt Tillema. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen.

Auteur: Kees Tillema

meer informatie