Home | Nieuws | Groeistrategie van cfo's duidt op een aantrekkende markt
  • Tijdschrift controlling

    Maximale meerwaarde voor financiële professionals
  • Over SALARISADMINISTRATIE

    Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

Groeistrategie van cfo's duidt op een aantrekkende markt
21-03-2013 - Financieel bestuurders hebben ondanks de economische malaise een groot vertrouwen in de vooruitzichten van hun eigen bedrijf. In Europa verwacht twee derde van hen een groei in omzet en winst te realiseren. Acquisities maken onderdeel uit van de groeistrategie. Het algemene economisch sentiment is wereldwijd nog bescheiden maar blijft ook dit kwartaal langzaam aantrekken. In de VS en Europa is ongeveer een derde van de financieel bestuurders optimistischer over de economische vooruitzichten dan voorgaand kwartaal. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door TiasNimbas Business School en Duke University.Het optimisme onder de financieel directeuren is in dit eerste kwartaal van 2013 toegenomen. De verbetering van het sentiment dat in het derde kwartaal van vorig jaar is ingezet houdt daarmee stand. Ongeveer een derde onder de Europese en Amerikaanse financieel bestuurders geeft aan optimistischer te zijn over de eigen economie. Zij waarderen de economie respectievelijk op 53 en 55 (op een schaal van 100). Grote uitschieters zijn Latijns Amerika en China waar meer dan de helft van de cfo's de economische vooruitzichten met vertrouwen tegemoet ziet. In beide regio's staat het optimisme niveau op 69 (op een schaal van 100). Grootste zorgpunten die op alle continenten gedeeld worden zijn de zwakke consumentenvraag, de prijsdruk en de globale economische instabiliteit.

Bedrijfsindicatoren wijzen wel degelijk op verbetering
We lijken het diepste punt van deze crisis eindelijk achter ons te hebben gelaten maar we zijn nog niet volledig uit het dal geklommen. De economische malaise heeft sinds haar intrede in 2007 bedrijven ertoe gedwongen om drastische maatregelen te nemen om zo te kunnen overleven onder de geldende marktomstandigheden. Dit heeft nu nog steeds een na-ijlend effect op de werkgelegenheid. Maar liefst 45 procent van de Europese cfo's verwacht namelijk gedurende de komende twaalf maanden het huidig aantal vaste werknemers te zullen reduceren met gemiddeld 3.7 procent. Ruim een derde van de Europese bedrijven zal het aantal tijdelijke werknemers zelfs met gemiddeld 7.4 procent verminderen.

Optimisme
Toch is 37 procent van de Europese financieel bestuurders gunstiger gestemd over de vooruitzichten van het eigen bedrijf. Het gemiddelde optimismeniveau staat op 60 (gemeten op een schaal van 100). Bedrijven gaan dit jaar meer uitgeven aan technologie en R&D (respectievelijk met gemiddeld 4.2 procent en 2.7 procent). Driekwart van de financieel directeuren voorziet een toename in de productiviteit per uur en de gemiddelde bezettingsgraad van de productiecapaciteit wordt voor de tweede helft van dit jaar geschat op 81 procent, ongeveer 5 procent hoger dan een jaar geleden.  60 procent van de Europese bedrijven anticipeert dit jaar dan ook een omzet- en winstgroei.

Acquisities lijken ideale strategie
De tijd lijkt aan te breken waarin bedrijven de opgebouwde kasreserves gaan inzetten om hun marktaandeel te vergroten. Omdat de macro-economische condities op dit moment nog niet optimaal zijn door het gebrek aan voldoende consumentenvertrouwen is organische groei van het bedrijf nu waarschijnlijk nog lastig te realiseren. Een groot deel van de bedrijven is echter wel in de positie om te profiteren van het gunstige klimaat voor fusies en overnames. Alleen al voor 2013 verwacht 30 procent van de Europese bedrijven een acquisitie te voltooien.

Toename in fusie- en overnameactiviteit
‘Onder de huidige marktomstandigheden zijn overnamedoelwitten vaak nog gunstig geprijsd. Het herstel in de aandelenmarkten zorgt bovendien op termijn ook nog eens voor een positieve ontwikkeling in de relatieve waarde van diezelfde bedrijven. Daarnaast is door de lage rentestand het krediet relatief goedkoop. In combinatie met de aanzienlijke kasreserves die bedrijven in de afgelopen jaren hebben opgebouwd zijn er voldoende mogelijkheden tot financiering. Tegen deze achtergrond kunnen we voor de nabije toekomst dan ook een toename in fusie- en overnameactiviteit tegemoet zien', aldus Kees Koedijk, decaan en directeur van TiasNimbas Business School.


terug nieuwsarchief doorsturen printbare versie

Nieuwsarchief

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

NIEUW: Leiderschap in planning & control


NIEUW: Leiderschap in planning & control Een one paper strategy zoals de A3 methodiek doet minder een appel op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog, concludeert Henk Doeleman in zijn proefschrift. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Met minder papier is meer richting, consistentie, samenhang en feedback mogelijk.

Auteur: Henk Doeleman

meer informatie

Van cijfers naar waarden


Van cijfers naar waarden Genomineerd voor managementboek van het jaar

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk vindt Tillema. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen.

Auteur: Kees Tillema

meer informatie