Home | Pagina | ‘Opdrachtgevers niet verantwoordelijk maken voor VAR’
  • Tijdschrift controlling

    Maximale meerwaarde voor financiële professionals
  • Over SALARISADMINISTRATIE

    Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

‘Opdrachtgevers niet verantwoordelijk maken voor VAR’
24-04-2014 - Het kabinet wil met een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van een arbeidsrelatie.Daarbij wil het kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de VAR om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In zijn advies geeft Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) aan dat het kabinetsvoorstel niet duidelijk maakt hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid is en of de omvang van dit probleem wel overheidsingrijpen rechtvaardigt.

Als opdrachtnemers en opdrachtgevers een overeenkomst aangaan die erg lijkt op een relatie tussen een werkgever en een werknemer, dan wordt vaak gesproken van schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer. In die situatie zouden de fiscale en sociale gevolgen moeten gelden die bij een werkgever-werknemerrelatie horen. Het kabinet maakt niet duidelijk hoe omvangrijk deze schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Actal heeft daarom geadviseerd om de medeverantwoordelijkheid niet in te voeren.

Internetmodule
Daarnaast wil het kabinet met een internetmodule sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van de arbeidsrelatie. Actal is van mening dat dit tot een betere dienstverlening door de overheid kan leiden, mits de module niet vraagt naar informatie die de overheid zelf al heeft en verder geen vragen bevat die niet direct van invloed zijn op de aard van de af te geven VAR.

Reactie staatssecretaris
De staatssecretaris van Financiën reageert als volgt:
“Het advies van Actal om de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever niet in te voeren staat haaks op het voorgestelde kabinetsbeleid. Als het kabinet dit advies zou volgen zou de geschetste problematiek rond de VAR onverminderd voortduren en daarom zal het kabinet dit deel van het advies naast zich neerleggen.”

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer binnenkort een uitgebreidere reactie geven.

Klik hier voor de reactie van de staatssecretaris


terug

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

NIEUW: Leiderschap in planning & control


NIEUW: Leiderschap in planning & control Een one paper strategy zoals de A3 methodiek doet minder een appel op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog, concludeert Henk Doeleman in zijn proefschrift. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Met minder papier is meer richting, consistentie, samenhang en feedback mogelijk.

Auteur: Henk Doeleman

meer informatie

Van cijfers naar waarden


Van cijfers naar waarden Genomineerd voor managementboek van het jaar

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk vindt Tillema. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen.

Auteur: Kees Tillema

meer informatie