Home | Pagina | Uitvoeringsregeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Tijdschrift controlling

  Maximale meerwaarde voor financiële professionals
 • Over SALARISADMINISTRATIE

  Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

Uitvoeringsregeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
22-09-2014 - De regeling tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is gepubliceerd.

Met deze regeling wordt ter uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten een nieuw hoofdstuk 3a in de Regeling Wfsv ingevoegd. Dit hoofdstuk heeft betrekking op:

 • Indeling sectoren;
 • Gemiddeld aantal verloonde uren werkzame arbeidsbeperkten;
 • Monitoring banenafspraak;
 • Ingeleende arbeidskrachten;
 • De nadere bepaling variabelen quotumpercentage.
Ook worden de Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken aangepast ten behoeve van een juiste doelgroepregistratie en de nulmeting en monitoring van de banenafspraak.
Tot slot wordt in de Regeling SUWI in hoofdstuk 3 een paragraaf toegevoegd over de gegevensverstrekking doelgroepregistratie.

Twee afzonderlijke quota
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een afspraak gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector (inclusief zorg) stellen zich garant voor 100.000 extra banen. In aanvulling daarop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen.
Doordat er voor de marktsector en de overheidssector separate afspraken zijn gemaakt, betekent dit dat er twee afzonderlijke quota kunnen worden geactiveerd, als deze sectoren de afgesproken extra banen niet realiseren. Eén voor de marktsector en/of één voor de overheid

Gemiddeld aantal verloonde uren arbeidsbeperkten
Het doel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is om extra banen te creëren voor mensen uit de doelgroep. Hierbij is een goede definitie van het begrip ‘baan’ van evident belang. Gewaarborgd moet worden dat het om betekenisvolle arbeidsrelaties gaat. Een baan wordt daarom uitgedrukt in een aantal verloonde arbeidsuren.

Monitoring banenafspraak
Voor de monitoring tijdens de banenafspraak wordt aan het eind van ieder jaar bekeken of het aantal extra afgesproken banen op macroniveau ook werkelijk is gecreëerd. Dit wordt gemeten door middel van een peilmoment (het totaal aantal verloonde uren in december van een jaar wordt jaarlijks afgezet tegen het totaal aantal verloonde uren in december tijdens de nulmeting).

Indien de quotumheffing wordt geactiveerd, wordt per individuele werkgever bekeken of het aantal verloonde uren van mensen uit de doelgroep in een jaar boven of onder het quotumpercentage ligt.

Quotumpercentage
Bij de berekening van het quotumpercentage gaat het om de verhouding tussen het aantal banen dat conform de banenafspraak moet worden ingevuld door mensen uit de doelgroep ten opzichte van het totale aantal banen in de sector markt onderscheidenlijk de sector overheid. Deze banen worden uitgedrukt in verloonde uren.

Bij de berekening wordt het aantal verloonde uren op jaarbasis vastgesteld op 1.623 verloonde uren (31,1 / 5 dagen x 261 dagen). Jaarlijks wordt het aantal banen bij werkgevers met 25 of meer werknemers berekend door het totaal aantal verloonde uren bij deze werkgevers te delen door 1.623.
Het aldus berekende quotumpercentage zal jaarlijks in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover het quotumpercentage wordt toegepast bekend worden gemaakt.

Klik hier voor de regeling


terug

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

opleidingen & congressen

9e Excel Experience Day/5e Excel Expert Class: nu met vroegboekkorting


9e Excel Experience Day/5e Excel Expert Class: nu met vroegboekkorting Op 11 december draait de wereld weer één dag lang om Excel. Verdiep uw kennis en scherp uw vaardigheden aan tijdens de 9e Excel Experience Day. Met vele Excel-topexperts. En schrijft u zich in vóór 3 oktober dan profiteert u van een vroegboekkorting van minimaal € 75!
Wilt u uw kennis en vaardigheden op specifieke terreinen nog meer uitdiepen? Kom dan ook naar de 5e Excel Expert Class op 12 december. Bij deelname aan beide dagen profiteert u van een extra korting!

schrijf nu inmeer opleidingen & congressen

NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel


NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel In dit boek wordt onderzocht of het bijzondere karakter van een projectorganisatie een aangepaste manier van budgetteren vereist. Daarnaast is een budgetteringsprocesmodel ontwikkeld dat optimaal voor projectorganisaties is. Projectorganisaties zijn meestal georganiseerd als matrixorganisaties die zijn opgebouwd uit projectteams en functionele afdelingen. Hoe moet het budgetteringsproces eruit zien om goed aan te sluiten op dergelijke organisaties?

Auteurs: André de Waal en Matthijs van Wijk

meer informatie

Handboek investeren en financieren


Handboek investeren en financieren Investeren lijkt gemakkelijk maar is dat niet. Investeren is een vak apart, hetzelfde geldt voor financieren. Praktijkervaring en theoretische kennis zijn een vereiste. Private equity en kredietverlening zijn beide in de loop der jaren steeds professioneler geworden en redeneren inmiddels volledig vanuit cashflows. Dit boek behandelt van A tot Z de stappen die professionele investeerders en financiers in de dagelijkse praktijk zetten voordat zij een risicopositie nemen in een onderneming. Het boek biedt een theoretische onderbouwing daar waar nodig.
Auteur: Taco Rietveld

meer informatie