Home | Pagina | Aanpassing fiscale behandeling rentekorting lb eigen woning
  • Tijdschrift controlling

    Maximale meerwaarde voor financiële professionals
  • Over SALARISADMINISTRATIE

    Hét no nonsense blad voor de salarisadministrateur

Aanpassing fiscale behandeling rentekorting lb eigen woning
18-04-2014 - Kortingen voor werknemers van banken op de rente voor hun hypotheek en andere personeelskortingen als arbeidsvoorwaarde zijn een toegestane vorm van belonen, zoals het ook bij andere bedrijven toegestaan is om het eigen personeel korting te geven op de eigen producten. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Sociale partners kunnen gezamenlijk bepalen hoe het pakket arbeidsvoorwaarden wordt vormgegeven. Wel is de minister van mening dat de arbeidsvoorwaarden in de financiële sector in het algemeen versobering behoeven.  

Nihilwaardering
De reden voor het achterwege laten van het belasten van het voordeel van de rentekorting in de loonbelasting, omdat dit voordeel daarin op nihil wordt gewaardeerd, is dat het wel belasten van dit voordeel per saldo geen invloed zou hebben op de te betalen belastingen. Dit komt doordat op basis van jurisprudentie het als loon te waarderen voordeel van de rentekorting in de loonbelasting, vervolgens in de inkomstenbelasting zou mogen worden afgetrokken als kosten met betrekking tot een eigen woning. Tegenover de hogere af te dragen loonbelasting (en daarna ook inkomstenbelasting) zou dan een gelijke verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting staan. Oftewel, de waarde van de rentekorting zou bijvoorbeeld tegen een tarief van 42 procent belast worden in de loonbelasting (en inkomstenbelasting), maar ook tegen een tarief van 42 procent aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting.

Gevolgen voor de te betalen belasting
Per saldo maakt de nihilwaardering van de rentekorting voor de totale belastingopbrengst dus geen verschil. Door de recente wijzigingen in de eigenwoningregeling vindt in bepaalde gevallen de aftrek van de rente in de inkomstenbelasting niet meer plaats tegen hetzelfde tarief als waartegen het voordeel in de loonbelasting belast zou zijn. Hierdoor krijgt het al dan niet belasten van de rentekorting in de loonbelasting wel gevolgen voor de te betalen belasting. De gevolgen van de nihilwaardering acht Dijsselbloem daarmee onwenselijk geworden en daarom zal bij het Belastingplan 2015 worden bezien hoe de fiscale behandeling van de rentekorting op dit punt kan worden aangepast.

Werkkostenregeling
Naast de nihilwaardering bestaat voor werkgevers uiteraard de mogelijkheid om binnen de werkkostenregeling loonbestanddelen, waaronder rentekortingen, onder te brengen in de vrije ruimte. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de loonsom die iedere werkgever kan benutten.

Klik hier voor meer informatie


terug

gratis e-mailnieuwsbrief

Ontvang elke week gratis het laatste nieuws voor financiële professionals.
Aanmelden

Social Media

NIEUW: Leiderschap in planning & control


NIEUW: Leiderschap in planning & control Een one paper strategy zoals de A3 methodiek doet minder een appel op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog, concludeert Henk Doeleman in zijn proefschrift. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Met minder papier is meer richting, consistentie, samenhang en feedback mogelijk.

Auteur: Henk Doeleman

meer informatie

Van cijfers naar waarden


Van cijfers naar waarden Genomineerd voor managementboek van het jaar

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk vindt Tillema. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen.

Auteur: Kees Tillema

meer informatie